Niepełnosprawność

Kiedy psychologia może pomóc osobom niepełnosprawnym?

Niepełnosprawność, to taka sytuacja w życiu człowieka, w której musi on zmierzyć się z ograniczeniami. Problem fizyczny lub psychiczny może na długi czas lub na stałe sprawić, że nie jesteśmy w stanie funkcjonować w niektórych obszarach naszego życia. Niepełnosprawność fizyczna czy psychiczna wiąże się często z gorszym funkcjonowaniem społecznym, ogranicza pełnienie ról społecznych.

Nabycie niepełnosprawności.

Moment, w którym niepełnosprawność pojawia się życiu człowieka, jest zwykle bardzo trudny. Towarzyszy mu często trauma (choroba lub wypadek). Jest on zwykle postrzegany jako, zmiana na gorsze  w naszym życiu. To co do tej pory było łatwe, staje się problemem. Wykonanie najprostszych czynności może okazać się niewykonalne. Nasz sposób funkcjonowania musi ulec zmianie, ze względu na niepełnosprawność. Często konieczna okazuje się zmiana planów życiowych i dostosowanie ich do wymogów sytuacji.

Kiedy stajemy wobec takiego wyzwania, czasem okazuje się, że czujemy się bezradni. Nikt z nas nie jest wcześniej przygotowywany, na tego typu okoliczności. Nagle trzeba wypracować nowe sposoby radzenia sobie, uruchomić wszelkie możliwości wsparcia itp. Taka sytuacja może spowodować, że zaczniemy obawiać się o naszą przyszłość, zaczniemy reagować gniewem na wszystko i wszystkich, popadniemy w depresję. Kryzys emocjonalny bardzo często zdarza się osobom, które stały się niepełnosprawne.

Istnieje wiele organizacji działających na rzecz osób niepełnosprawnych. Pomagają one w procesie leczenia, poszukiwaniu pracy, organizują pomoc finansową i wsparcie psychiczne. Bardzo często poznanie innych osób zmagających się z podobnym problemem pozwala na poradzenie sobie w nowej sytuacji. Zdarza się jednak, że reakcja emocjonalna na niepełnosprawność jest tak silna, stan depresyjny lub lękowy utrzymuje się przez długi czas i dodatkowo utrudnia radzenie sobie. W takich sytuacjach warto skorzystać z pomocy psychologicznej.

Niepełnosprawność osoby bliskiej.

Problemy emocjonalne mogą dotykać nie tylko same osoby niepełnosprawne. Zdarza się, że dotyczą one członków ich rodziny.

Z taką sytuacją mamy do czynienia u rodziców niepełnosprawnych dzieci. Dla wielu z nich cierpienie dziecka, jego niepewna przyszłość, stają się źródłem problemów emocjonalnych.

Niepełnosprawność dotyka również partnerów życiowych osób nią dotkniętych. Ich życie również ulega radykalnej zmianie. Szczególnie trudna bywa sytuacja osób sprawujących opiekę nad osobami wymagającymi kompleksowego wsparcia w podstawowych czynnościach życiowych. Życie opiekunów skupia się często wyłącznie na potrzebach osoby, którą się zajmują.

 

Wszystkie te sytuacje mogą powodować kryzysy emocjonalne lub problemy w relacjach. Często ich rozwiązanie wymaga pomocy psychologicznej.