Zaburzenia lękowe

dla zmagających się z lękiem, utrudniającymi życie natrętnymi myślami, przymusowymi czynnościami